Vrijednosti, djelovanje i znanje

Pregled sadržaja

Maja Hudoletnjak Grgić
Predgovor
V

Boran Berčić
Deontološka etika
1

Tomislav Bracanović
Altruizam kao moral
45

Nenad Miščević
Epistemologija zasnovana na vrlini i središnja uloga istine (K strogoj epistemologiji vrline)
59

Maja Hudoletnjak Grgić
Radnja kao konkluzija: Aristotel o praktičnom silogizmu
97

Gábor Betegh
Kozmološka etika u Timeju i ranom stoicizmu
119

Filip Grgić
Pironovski skeptici o vrijednostima
145

Damir Barbarić
Pred nepoznatim. Nietzscheova razmišljnja o genezi svijesti
159

Ivan Kordić
Pluralizam u sjeni nebitnoga
171

Bilješka o autorima
201