Zbornik u čast Franji Zenku u povodu 75. godišnjice života

Sadržaj

Predgovor
9

Ivan Koprek
Homo politicus i religija
11

Stjepan Kušar
O aktualnosti misli Tome Akvinskoga
19

Erna Banić-Pajnić
Zemlja – »plemenita zvijezda« ili »izmet sviju stvari«
35

Snježana Paušek-Baždar
Renesansni alkemijsko-ijatrokemisjki pogledi Ivana Brattija
47

Ivan Kordić
Vlačićeva filozofijsko-teologijska bespuća
59

Mihaela Girardi-Karšulin
Jedna postrenesansna polemika: Matija Frkić i Fortunio Liceti
89

Pavao Knezović
Philosophia Newtoniana (Scripta Aloysii Majczenich)
101

Damir Barbarić
Schelling i problem mitologije u novijoj filozofiji
107

Srećko Kovač
Meršić o Hilbertovoj aksiomatskoj metodi
123

Ivan Macan
Tko je bio Ludwig Wittgenstein?
137

Goran Gretić
Vječnost iskupljenja i vremenitost
145

Dragutin Pavličević
Hrvatska historiografija u narodnom pokretu 1970-1971
175

Josip Oslić
Između moderne i postomoderne: filozofija na katoličkim bogoslovnim fakultetima u Hrvatskoj
193

Biografija
219

Bibliografija
223