eng

Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljenje od metafizike

191-1911113-1095
voditelj projekta dr. sc. Stipe Kutleša

Sažetak:
U predloženom se projektu polazi od spoznaje da je europska znanost neodvojiva od filozofije. Znanost je zasnovana na metafizičkom shvaćanju supstancije, načelu uzročnosti, na prihvaćanju apsolutnosti prostora i vremena, te na predodžbi prostora kako ga opisuje euklidska geometrija. U 19. stoljeću znanost se sve više odvajala i konačno osamostalila od metafizike na taj način da je postala njezina najradikalnija kritika. Koncem 19. i početkom 20. stoljeća nastupila je kriza u klasičnoj znanosti koja je dovela do pojave novih znanstvenih teorija koje su dovele u pitanje metafizičke temelje na kojima je počivala klasična znanost. Pokazala se nužnost istraživanja novih temelja znanosti. Znanstvenici se sve više okreću metafizičkim i epistemološkim raspravama te sve više postaju bliskiji filozofima. Filozofija znanosti koja nastaje kao rezultat nastojanja za novim utemeljenjem znanosti postaje ujedno kritika metafizike ali i same znanosti. Ovdje se ne radi samo o filozofiji znanosti inspiriranoj fizikom nego i o filozofskim raspravama o znanosti koje tematiziraju postanak i razvitak živog svijeta. Filozofija biologije postaje sve više utjecajna u filozofskim raspravama o znanosti. I u Hrvatskoj se osjećaju utjecaji europskih rasprava o navedenim pitanjima. Dok je europski kontekst i rezultat tih rasprava donekle istražen dotle je istraživanje tih problema u hrvatskoj filozofiji i znanosti skoro netaknuto. Zato je cilj ovoga projekta kritički rasvijetliti okolnosti kao i rezultate interakcije znanosti i metafizike kao i razloge njihova udaljavanja. Također će se pokušati pokazati da se i ne može tako oštro i radikalno razdvajati metafiziku od same znanosti iako se mora imati u vidu njihove specifičnosti i razlike. Važnost predloženog projekta leži u nastojanju da se još više istraži metafizičko utemeljenje znanosti i njegova kritika, a posebno da se vidi kako su se te ideje odrazile u hrvatskoj filozofiji i znanosti.

Suradnici:
Josip Balabanić
Filip Grgić
Stipe Kutleša
Davor Ljubimir
Nenad Smoljan
Tihomir Vukelja

Znanstvena bibliografija