eng

Otjelovljeni um i intencionalni čin

191-1911111-1089
voditelj projekta dr. sc. Zdravko Radman

Sažetak:
Ustanovljavanje pojma “otjelovljenog” (“embodied, embedded”; Haugeland) uma i spoznaje, do kojega je došlo u filozofiji uma i kognitivnoj znanosti proteklih decenija, označilo je produktivan pomak k adekvatnijem razumijevanju mentalnog; dovoljno je teorijskih razloga da se sada posvetimo jednom isto tako temeljnom aspektu uma, a to je njegova upućenost na svijet, u smislu koji opravdava tvrdnju da se jedan i drugi uzajamno konstituiraju. “Osvjetovljenost” je pojam koji se predlaže da bi označio svijet kao dimenziju uma, a isto tako kao i pojam ključan u razumijevanju intencionalnosti. Ovakav tematski pristup pretpostavlja stavljanje u prvi plan “utjelovljenje” (embodiment) i djelovanje (action). Percepcija i jezik, kao i intencionalni odnos prema svijetu analizirat će se kroz matricu djelatnog čina. U tom smislu posebna će se pažnja posvetiti “pozadinskom znanju” koje je od ključne važnosti za razumijevanje našeg mentalnog “bivanja u svijetu” (being-in-the world).

Suradnici:
Zdravko Radman
Dario Škarica
Martina Žeželj

Znanstvena bibliografija