eng

Pitanje slobode volje i problem svijesti

191-0091328-1091
voditelj projekta dr. sc. Davor Pećnjak

Sažetak:
KLJUČNE POLAZIŠNE SPOZNAJE: Pruženi su uvjerljivi agumenti u prilog inkompatibilnosti slobode volje i determinizma. Također, libertarijanističko stajalište je potkrijepljeno novim argumentima i to je ono stajalište koje bi najbolje moglo objasniti strukturu ljudske volje i djelovanja, unatoč argumentima u prilog potpunog determinizma ljudske volje i djelovanja prethodnim stanjima i zakonima prirode. CILJEVI I HIPOTEZE: Istraživaje treba pokazati da je sloboda volje i djelovaja na djelu ako i samo ako je djelatnik u istoj situaciji mogao učiniti i drugačije, odnosno da su barem neka djelovanja takva da nisu u potpunosti determinirana prethodnim stanjima univerzuma i prirodnim zakonima – dakle da nisu determimirana vanjskim čimbenicima u odnosu na djelatnika. Pokazat će se da su takvi uvjeti ostvarivi. Također, preciznija analiza principa alternativne mogućnosti pokazat će područje njegove primjene na prosuđivanje moralne odgovornosti. U ove navedene svrhe, analizirat će se i struktura, realizacija i odnosi mentalnih stanja te znanja koji utječu na voljno djelovanje. Pokazat će se neke implikacije slobode volje i djelovanja koje ukazuju na individualnu odgovornost u kontekstu filozofije politike. OČEKIVANI REZULTATI: Članci o (1) raščlambi i svojstvima mentalnih stanja (2) mentalnom uzrokovanju (3) ulozi znanja u odlučivanju za djelovanje (4) glavnim teorijama u vezi slobode i determinizma (5) neodrživosti kompatibilizma (6) neodrživosti moralne odgovornosti ako je potpuni determinizam na djelu (7) posebnim aspektima pojmova “sloboda” i “determinizam” (8) političkim i društvenim implikacijama slobode volje (9) argumentima u prilog libertarijanizmu. Knjiga o slobodi volje, djelovanja i moralnoj odgovornosti. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima. NAČIN PROVJERE REZULTATA: Konceptualna analiza, konstrukcija logički mogućih situacija, primjera i protuprimjera te usklađenost s empirijskim spoznajama relevantnim za ovo područje. VAŽNOST PREDLOŽENOG ISTRAŽIVANJA: Istraživanje će dati precizniju analizu pojmova i argumenata kako je moguća sloboda volje i djelovanja, pri kojim uvjetima su neka djelovanja ipak determinirana i kako možemo, na osnovi toga, prosuđivati moralnu odgovornost. Odgovori na ove probleme važni su radi razumijevanja temeljnih odrednica čovjeka.

Suradnici:
Zvonimir Čuljak
Tvrtko Jolić
Davor Pećnjak
Neven Petrović

Znanstvena bibliografija