eng

Platonizam i oblici inteligencije

191-0000000-2733
voditelj projekta dr. sc. Marie-Élise Zovko

Sažetak:
Za postizanje društva utemeljenog na znanju nužno je uzeti u obzir kompleksnu narav inteligencije. Ovaj projekt nalazi se u jedinstvenoj poziciji to postići. U filozofiji Platona i platonizma nalaze se izvorišta i počeci racionalnog istraživanja, logike i znanstvene metode, i to u kontekstu integriranog pogleda na kompleksne strukture i funkcioniranje ljudske inteligencije. Od začetaka platoničke misli kod predsokratovaca, Platona i Aristotela, preko novoplatoničara i modernih predstavnika neoplatoničke, racionalističke i idealističke tradicije (pr. Nikola Kuzanski, Spinoza, Schelling, Hegel, Franz von Baader) predstavnici filozofije platonizma razlikuju stupnjeve i oblike inteligencije: receptivne, spontane, asocijativne, intencionalne, konceptualne, analitičke, diskurzivne – prepoznajući istovremeno odgovarajuću raznolikost u naravi i sadržajima iskustva. Platoničari, štoviše, ukazuju na utemeljenost inteligencije u višem principu, na temelju kojeg ona može opisivati vlastitu uvjetovanost, kao i uvjete vlasite samo-transcendencije.”Analogija inteligencije” kako je promatra platonizam tj. paradigmatska uloga nečega poput ljudske inteligencije za razumijevanje geneze i strukture univerzuma, kao i pojedinačnih bića koja ga čine, potvrđena je istraživanjima u prirodnim znanostima. Istraživanja u okviru ovog projekta nisu, dakle, relevantna samo za razumijevanje oblika pomoću kojih inteligencija djeluje, već također i objektivnih oblika na koje se ona odnosi, tj. svega što je inteligibilno ili dostupno inteligenciji, i što pokazuje strukturu koja je na neki način analogna inteligenciji. Članovi istraživačkog tima iskoristiti će kombinaciju različitih pristupa za obradu niza istraživačkih tema gdje proučavanje platonizma može imati značajnog utjecaja. Multidisciplinarni i međunarodni pristup omogućuje povezivanje povijesti filozofije i tema koje su danas aktualne u filozofiji i društvu. Proučavanje univerzalnih struktura inteligencije i inteligibilnosti kako ih opisuju filozofi platonizma i kako se one manifestiraju u prirodi, kod pojedinaca i u društvu, kao i različitim oblicima diskursa, učenja i spoznaje, doprinosi razvoju poboljšanih metoda rješavanja problema, te kreativnog, kritičkog obrazovanja, građanskog obrazovanja, kultiviranja društvene kohezije i mirnog rješavanja sukoba.

Suradnici:
Laura Blažetić Faller
Andrea Mađor Božinović
Jure Zovko
Marie-Elise Zovko

Znanstvena bibliografija