eng

Šteta, namjere i odgovornost

Šteta, namjere i odgovornost
(siječanj 2018–prosinac 2022)

Sažetak projekta

Šteta, namjera i odgovornost središnji su pojmovi oko kojih se odvijaju suvremene rasprave na području etike, političke filozofije i filozofije djelovanja. Naše istraživanje uklapa se u recentne filozofske rasprave koje tematiziraju značenje tih pojmova kao i njihove normativne implikacije u raznim domenama našeg svakodnevnog  života. U predloženom istraživanju polazimo od pretpostavke da je pojam  štete konstitutivni dio moralne prakse: ako neka radnja uzrokuje  štetu, onda je takva radnja – u nedostatku drugih relevantnih  čimbenika – moralno nedopustiva. Međutim, u pokušaju da pruže bolje razumijevanje ovog pojma, filozofi su ustanovili da stvari nisu tako jednostavne te da pojam štete otvara mnoga pitanja na koja tek treba odgovoriti. Što šteta uopće jest odnosno što znači nekome naštetiti? Postoji li moralno relevantna razlika između činjenja štete i dopuštanja da se šteta dogodi? Postoji li moralno relevantna razlika između namjernog  činjenja  štete i štete koja nastaje kao popratni učinak nekog djelovanja? Jesmo li odgovorni samo za  štetu koju smo namjerno prouzročili ili je praksa pripisivanja odgovornosti imuna na pitanje o tome kako šteta nastaje? U nastojanju da odgovorimo na ova pitanja, kritički ćemo razmotriti postojeće teorije štete te ih pokušati evaluirati s obzirom na njihovu mogućnost objašnjenja različitih fenomena (npr. fenomen smrti i fenomen nanošenja  štete budućim ljudima). Također ćemo ispitati pretpostavku prema kojoj moralni status neke radnje u konačnici može ovisiti upravo o razlozima zbog kojih je radnja izvršena. U tom ćemo smislu utvrditi može li razlika između namjernog i nenamjernog činjenja štete biti relevantna za pitanje o tome što je moralno dopustivo. Značajan dio istraživanja posvetit ćemo pitanju o tome tko sve može snositi odgovornost za učinjenu štetu. Jesu li za štetu odgovorni isključivo pojedinci ili je ponekad moguće govoriti i o kolektivnoj odgovornosti? S obzirom na navedeno, naše  ćemo istraživanje podijeliti u tri dijela: (1) Priroda  štete; (2) Šteta i moralni značaj namjera; te (3) Individualna i kolektivna odgovornost. U posljednjoj fazi istraživanja objedinit ćemo prethodno ostvarene rezultate s namjerom zadobivanja jedinstvene i koherentne slike o tome na koji su način navedeni pojmovi međusobno povezani.

 

Voditelj projekta:

Matej Sušnik, Institut za filozofiju, Zagreb
matej@ifzg.hr

 

Članovi istraživačke grupe:

Tvrtko Jolić, Institut za filozofiju, Zagreb
tvrtko@ifzg.hr

Marko Jurjako, Filozofski fakultet, Rijeka
mjurjako@ffri.hr

Marin Biondić, srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka
marinbiondic@yahoo.com

 

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.