eng

Stjepan Zimmermann

191-1911112-1087
voditelj projekta dr. sc. Dario Škarica

Sažetak:
Glavni je cilj projekta dosadašnja istraživanja Zimmermannove filozofije dopuniti detaljnim istraživanjem pojedinih tema unutar Zimmermannove noetike, filozofije religije, socijalne filozofije i filozofije kulture. Sedam je glavnih tema kojima je projekt posvećen: 1. Zimmermannov nauk o apstrakciji, 2. Zimmermannovi argumenti u prilog objektivizmu i realizmu, 3. Zimmermannov pojam odnošajnog opažanja, 4. Zimmermannovo shvaćanje Kantove filozofije, 5. Zimmermannova filozofija religije, 6. Zimmermannova socijalna filozofija i 7. Zimmermannova filozofija kulture. Pristup navedenim temama u prvom je redu povijesnofilozofijski: nastoji se istražiti razvoj pojedinih Zimmermannovih shvaćanja, argumenata i pojmova, kao i utjecaj što su ga na taj razvoj i shvaćanja izvršili skolastika i neoskolastika, Geyser, würzburška škola eksperimentalne psihologije itd. K tome, Zimmermannovoj se filozofiji pristupa i kritički: nastoje se otkriti problemi vezani uz pojedine Zimmermannove nazore, argumente i pojmove. U pojedinim aspektima pristup je i interdisciplinaran (npr. interdisciplinarno, psihologijsko-filozofsko istraživanje Zimmermannova pojma odnošajnog opažanja) te komparativan (npr. usporedba Zimmermannovih stajališta s Baračevom prosudbom socijalne filozofije boljševizma). Od projekta se očekuju nove (detaljnije i specijalnije) spoznaje o Zimmermannovoj noetici, filozofiji religije, socijalnoj filozofiji i filozofiji kulture. U širem je kontekstu projekt zamišljen kao prilog istraživanju povijesti novije hrvatske filozofije i u tom se smislu uklapa u dugoročne i kratkoročne strateške pravce istraživanja u Republici Hrvatskoj (humanističke i društvene znanosti i hrvatski identitet te hrvatski doprinos svjetskoj religiji, kulturi i znanosti, nekad i danas).

Suradnici:
Ivica Martinović
Dario Škarica
Ivan Tadić

Znanstvena bibliografija