eng

Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi

191-1911112-1108
voditelj projekta dr. sc. Erna Banić-Pajnić

Sažetak:
Recentna istraživanja renesansne filozofije (Blumenberg, Yates, Vasoli, Rossi, Walker, Zambelli, Garin, Blum, Gerl itd.) precizno su, bez obzira na to što se radi o sinkretističkom pravcu mišljenja, identificirala ključne problematske sklopove kojima se bavi renesansni novoplatonizam. Premda primarno orijentiran na interpretaciju Platonove filozofije, renesansni novoplatonizam pokušava dati odgovor na specifična pitanja nametnuta duhovno-povijesnim kontekstom i to posežući kako za novoplatoničkom, tako i za nekim drugim s ovom srodnim filozofijsko-teologijskim tradicijama. Jedan od temeljnih problematskih sklopova u okviru renesansnog novoplatonizma jest pitanje tumačenja odnosa Bog-svijet-čovjek. Premda ga rješava ostajući u okviru ontoteologijskog diskursa, renesansni novoplatonizam dolazi do postavki koje je legitimno dovesti u svezu s konstituiranjem novovjekovne znanosti. Na rješavanju navedenih problematskih sklopova angažirani su kako najznačajniji europski filozofi renesanse (N. Kuzanski, M. Ficino, Pico della Mirandola, J. Reuchlin, F. Giorgi/Zorzi) tako i neki hrvatski renesansni filozofi (npr. F. Petrić, P. Skalić, J. Dragišić, G. C. Delminije i dr.). U okviru projekta provodi se poredbena analiza djela navedenih filozofa u cilju otkrivanja sličnosti i razlika u ponuđenim rješenjima te se istražuju međusobni utjecaji i to kroz proradbu: kozmologijskih postavki i kompleksa pitanja vezanih uz “pia philosophia” (Kuzanski – Ficino – Petrić); značenja i uloge matematike (Kuzanski – Bruno – Petrić); recepcije hermetičke i kabalističke tradicije, napose “kršćanske kabale” (Pico della Mirandola – Skalić; Giorgi/Zorzi – Delminije; Reuchlin – Dragišić); koncepcije prirode s astrologijsko-magijskim elementima i kozmologije (Ficino – Petrić); filozofije svjetla (Ficino – Petrić) te kroz proradbu koncepcije umjetnosti (Ficino – Petrić). Važnost istraživanja je u tome što se po prvi puta istražuju relacije između pojedinih renesansnih filozofa koje su dosad bile tek pretpostavljene, ali ne i utvrđene na temelju iscrpne analize tekstova. Rad na projektu omogućit će uvid u značajke renesansnog novoplatonizma i napose značenje ponuđenih rješenja u konstituiranju novovjekovne znanosti. Poredbena analiza od navedenih filozofa ponuđenih rješenja omogućit će objektivno valoriziranje doprinosa hrvatskih renesansnih filozofa europskoj filozofiji.

Suradnici:
Erna Banić-Pajnić
Mihaela Girardi-Karšulin
Anto Mišić
Ivana Skuhala Karasman
Marko Tokić

Znanstvena bibliografija