eng

Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji

191-1911113-1107
voditelj projekta dr. sc. Damir Barbarić

Sažetak:
Projekt, koji se djelomice nastavlja na prethodni voditeljev projekt «Nauk o principima u kasnoj Platonovoj filozofiji», koncipiran je tako da istraži prvenstveno sustavno-metafizički ustroj cjelokupne Platonove filozofije, a zatim i njenu ulogu pri zasnivanju europske metafizike. Pritom će se – u stalnom kritičkom propitivanju teza najznačajnije suvremene («tuebingenške») interpretacije Platona, izgrađene na indirektnim izvješćima o Platonovu sistematskom «nenapisanom nauku» – istražiti i interpretirati cjelina Platonova djela kako u postupnim koracima analize svakog pojedinog od važnijih dijaloga tako i sinoptičkim tumačenjem svih središnjih tema Platonove filozofije, primjerice a) ideje dobra kao bespretpostavnog načela, b) načela onog beskonačnog, tj. neodređenog dvojstva, c) materije, odnosno prostora, kao osnove kasne kozmologije, d) nauka o sveopćem gibanju i (svjetskoj) duši kao njegovu počelu, e) razlici ideja i pojavnih, tj. osjetilnih stvari, f) «sustava» najviših rodova kao ishodišta sve potonje metafizičke ontologije, logike i gramatike, g) nauka o podrijetlu i biti jezika, h) značenju mita u Platona i o smislu njegove kritike umjetnosti, i) specifičnosti Platonove «kozmičke» teologije, j) biti pravednosti i najboljem političkom ustroju itd. U drugoj fazi projekta istraživanja će se proširiti na odnos Platonove filozofije spram mišljenja tzv. predsokratika, prije svega Parmenida i Heraklita, a zatim i spram kasnijih kritičkih recepcija Platona (Aristotel, Plotin, Hegel, Schelling …), sve do modernog novoplatonizma (Natorp, Gadamer) i antiplatonizma u tradiciji kritike metafizike (Nietzsche, Heidegger). Na projektu bi uz voditelja radilo šest suradnika iz Hrvatske te deset iz inozemstva (Tuebingen, Freiburg, Innsbruck, Muenchen, Prag, Wuerzburg, Pisa, Madrid, Passau, Landau, Erlangen). U nizu radnih sastanaka i kolokvija, kao i šire koncipiranih skupova i konferencija, rezultati istraživanja bi se izlagali kvalificiranoj kritičkoj raspravi u krugu europski i svjetski relevantnih istraživača Platona, grčke filozofije i filozofije uopće. Ciljevima projekta pripada i dovršenje i objavljivanje prijevoda te filološkog i filozofskog komentara «Timeja», prijevod te filološki i filozofski komentar «Teeteta» i 10. knjige «Zakona», objavljivanje na njemačkom jeziku monografije o problemu materije u Platona, te na hrvatskom i njemačkom jeziku niza članaka i rasprava o pojedinačnim temama projekta, kao i najmanje jednog zbornika s konačnim rezultatima.

Suradnici:
Damir Barbarić
Branko Despot
Stjepan Kušar
Davor Ljubimir
Igor Mikecin
Dimitrije Savić
Ivan Stublić
Petar Šegedin

Znanstvena bibliografija