Hrvatska filozofska baština
U povodu 30. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (1975-2005)

Zagreb, 12-14. svibnja 2005.

PROGRAM SKUPA

Četvrtak, 12. svibnja 2005.

9-9,30 sati

Svečano otvaranje skupa i pozdravne riječi

STIPE KUTLEŠA, ravnatelj Instituta za filozofiju
PAVO BARIŠIĆ, pomoćnik Ministra znanosti, obrazovanja i športa
LJERKA SCHIFFLER, glavna i odgovorna urednica časopisa “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”

9,30-12 sati

Predsjedavaju: Ivica Martinović, Dario Škarica

LJERKA SCHIFFLER: Marginalia uz temu Proučavanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru
ŽARKO DADIĆ: Povezanost istraživanja povijesti znanosti i povijesti filozofije u Hrvata
FRANJO ZENKO: Neka razmišljanja uz 30-obljetnicu “Priloga”

Stanka (15 min.)

ERNA BANIĆ-PAJNIĆ: Istraživanje hrvatske filozofije -(samo)kritički osvrt
MIHAELA GIRARDI-KARŠULIN: Zadaci istraživanja hrvatske filozofske baštine jučer, danas, sutra
PAVO BARIŠIĆ: Glavne struje hrvatske filozofije u 19. stoljeću
ANTE PAŽANIN: Fenomenologija sjećanja i povijesno sjećanje

16,30-20 sati

Predsjedavaju: Erna Banić-Panić, Franjo Zenko

HEDA FESTINI: O nekim rezultatima i novim zadaćama istraživanja hrvatske filozofske baštine
BORIS KALIN: Hrvatska filozofija u srednjoškolskoj i sveučilišnoj nastavi filozofije
ZVONIMIR JAKOBOVIĆ: Frane Petrić i tehnika njegova doba

Stanka (15 min.)

IVICA MARTINOVIĆ: Četiri rukopisne inačice Križanićeve rasprave De providentia Dei
MARCEL BAČIĆ: Stil i misao
IVANA SKUHALA KARASMAN: Problem predestinacije u Eriugeninoj kritici Gottschalka
ZLATKO POSAVAC: O istraživanjima povijesti estetike u sklopu zapadnjačke filozofije i kulture uopće, a Hrvatske napose

Rasprava

Petak, 13. svibnja 2005.

9-12

Predsjedavaju: Žarko Dadić, Ljerka Schiffler

ALOJZ ČUBELIĆ: O astronomiji i astrologiji prema djelu “De indagatione cordis” Hermana Dalmatina
SERAFIN HRKAĆ: Navicula Petri – nepoznati filozofski manuskript Nikole Modruškog
WILFRIED POTTHOFF: Rhetorik und Kultur. Am Beispiel der kroatischen Rhetorik von Franjo Petrić und Nikola Gučetić bis Ivan Lukarević
STJEPAN KRASIĆ: Filozofske teze dubrovačkog dominikanca Dionizija Remedellija (1711-1793)

Stanka (15 min.)

FRANCKA i EVA PREMK: Značaj stvaralačke veze Trubar – Peter Pavel Vergerij ml. za Hrvate i Slovence
ALOJZ JEMBRIH: “Viel falsch” u glagoljskom Novom Testamentu (1562)?
MILAN POLIĆ: Zašto Pavao Vuk-Pavlović nije napisao etiku

Rasprava

16,30-20 sati

Predsjedavaju: Stjepan Krasić, Wilfried Potthoff

STANISLAV TUKSAR: Glazbenofilozofijske teme u djelu Miha Monaldija
MARINKO ŠIŠAK: Renesansna prožimanja i utjecaji: primjer filozofije države Jeana Bodina i Nikole Gučetića
IVAN KORDIĆ: Je li čovjek stvarno pokvaren? Razmišljanja o antropologiji Matije Vlačića Ilirika
ANTE SEKULIĆ: Objelodanjeni prinosi proučavanju filozofske baštine s rubnoga narodnog područja Podunavlja

Stanka (15 min.)

SNJEŽANA PAUŠEK-BAŽDAR: Neka alkemijska gledišta hrvatskih prirodnih filozofa
STIPE KUTLEŠA: Hrvatsko nazivlje u fizikalnim znanostima sredinom 19. stoljeća
NIKOLA STANKOVIĆ: L. Feuerbach u tekstovima neoskolastičkih filozofa u nas

Rasprava

Subota, 14. svibnja 2005.

9-12 sati

Predsjedavaju: Mihaela Girardi-Karšulin, Boris Kalin

DARIO ŠKARICA: Zimmermannov pojam apstrakcije
IVO PRANJKOVIĆ: Kruno Krstić kao povjesničar hrvatske filozofije i jezika
BOJAN MAROTTI: Što je činjenica? O Krstićevu poimanju (znanstvene) objektivnosti

Stanka (15 min.)

HRVOJE LASIĆ: Doprinosi Tome Vereša hrvatskoj filozofskoj baštini
IVAN BEKAVAC BASIĆ: Prilozi “Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine” za izradu latinsko-hrvatskog filozofskog rječnika
DRAGICA VRANJIĆ-GOLUB: Prikaz struke filozofija u enciklopedijskim leksikonskim izdanjima Leksikografskog zavoda “M. Krleža”

Rasprava

Svečano zatvaranje skupa