Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu

Zagreb 8-9 studenoga 2000.

PROGRAM SIMPOZIJA

SRIJEDA, 8. studenoga 2000.

9,00 sati
Otvaranje skupa i pozdravne riječi

Predsjedavaju: Mihaela Girardi-Karšulin, Žarko Dadić
Zdravko RADMAN: Razumijevanje recepcije
Ivica MARTINOVIĆ: Prema tipologiji recepcije hrvatskih filozofa do kraja 18. st.
Zlatko POSAVAC: Prezentacija filozofije? Prezentacija estetike?
Josip BRATULIĆ: Poznavanje Vlačića u 19. i 20. st. u Hrvatskoj
Ljerka SCHIFFLER: De rebus philosophicis u Potthastovom Repertoriju

12, 30 sati
Predstavljanje zbornika: OTVORENA PITANJA POVIJESTI HRVATSKE FILOZOFIJE
Franjo ZENKO, Žarko DADIĆ, Ante PAŽANIN, Pavo BARIŠIĆ

16,00 sati
Predsjedavaju: Erna Banić-Pajnić, Zlatko Posavac
Pavo BARIŠIĆ: Recepcija hrvatskih filozofa u povijesti filozofije
Davor BALIĆ: Jöcherov Allgemeines Gelehrten-Lexicon (1750-1751) o hrvatskim filozofima
Tomislav ŽIGMANOV: Recepcija skotističke filozofije u povijesti i historiografiji hrvatske filozofije
Nikola STANKOVIĆ: Kozmologijski dokaz u Ante Bauera i Josipa Stadlera
Stjepan KUŠAR: Doprinos Adriana Boraka povijesti filozofije u srednjem vijeku

ČETVRTAK, 9. studenoga 2000.

9,00 sati
Predsjedavaju: Srećko Kovač, Ljerka Schiffler
Mihaela GIRARDI-KARŠULIN: Petrić u 17. stoljeću
Alojz JEMBRIH: Recepcija Pavla Skalića i njegovih djela u Europi jučer i danas
Mijo KORADE: Recepcija istraživača i filozofa u 18. st. koji djeluju u susjednim zemljama (F. Konjšćak, I. Szentmartony, J. Zanki, M. Lipšić…)
Stipe KUTLEŠA: Recepcija Boškovićeve prirodne filozofije u Britaniji
Dario ŠKARICA: Značajke pristupa Boškovićevoj filozofiji – Franjo pl. Marković
Domagoj Tomislav VRIČKO: Recepcija Starčevićeve misli u Europi 1875-1895.

16,00 sati
Predsjedavaju: Ivica Martinović, Zdravko Radman
Milan POLIĆ: Prihvaćanje Pavla Vuk-Pavlovića izvan Hrvatske
Bojan MAROTTI: Pojam jezika ranog Krstića
Erna BANIĆ-PAJNIĆ: Filozofija u mreži
Lino VELJAK: Međunarodna recepcija Praxis-filozofije
Goran Gretić: Husserl i Heidegger u modernoj hrvatskoj filozofiji