Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1-2(75-76) (2012)