eng

Izjava o pristupačnosti

Institut za filozofiju, kao tijelo javnog sektora, obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice Instituta za filozofiju na adresi www.ifzg.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.ifzg.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Postoje iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti: mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost.

Mogućnost opažanja
Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe postoji mogućnost da se sadržaj ne prikazuje uvijek na isti način.

Operabilnost
Ne postoji opcija na mrežnim stranicama za povećanje, smanjenje ili promjenu fonta, osim opcija povećanja i smanjivanja fonta putem preglednika.

Razumljivost
Neki pdf dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana jer su u slikovnom obliku, a neke fotografije nemaju dodatni opis sadržaja koji se na njima nalazi.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 20. prosinca 2019. temeljem samoprocjene.

Kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Instituta za filozofiju korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje:

dr. sc. Davor Pećnjak

tel: +385 1 6111532
email: tajnistvo@ifzg.hr