Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

IVAN BEKAVAC-BASIĆ
Benediktinac Gottschalk i hrvatska filozofska arheologija

U ovom se članku analizira dosadašnja istraženost veza benediktinca Gottschalka s hrvatskom kneževinom u doba kneza Branimira i njegov možebitni utjecaj na formiranje filozofskih ideja u Hrvatskoj tog doba. Bit će iznesene i primjedbe na olako interpretiranje u našoj filozofskoj literaturi Gottschalkove filozofske pozicije bez dubljih istraživanja. Na kraju će autor iznijeti svoje stavove o proučavanju srednjovjekovne filozofije i sukladno tome o budućim istraživanjima o sudjelovanju Hrvata u teološko-filozofskim raspravama srednjega vijeka u Zapadnoj Europi.

Gottschalk the Benedictine and Croatian Philosophical Archaeology

This article analyses the research conducted thus far on the connections between Gottschalk the Benedictine and the Croatian principality during the rule of Branimir the sovereign, and the latter’s possible influence on the formation of philosophical ideas in Croatia at the time. The article also sets forth objections with regard to our philosophical literature lightly interpreting Gottschalk’s philosophical position without any deeper research. In the end, the author outlines his standpoints regarding the research on the philosophy of the Middle Ages and, in accord with that, regarding future research on the participation of Croatians in the theological-philosophical discussions of the Middle Ages in Western Europe.