Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

ČETVRTAK, 19. prosinca 2002.

JUTARNJE ZASJEDANJE

9.00–9.30 Otvaranje skupa i pozdravni govori

Predsjedava: Zvonimir Čuljak
9.30–10.00 Ljerka Schiffler: Filozofija i filodoksija – paradigma i paradoks mišljenja
10.00–10.30 Damir Barbarić: Što je doxa?

10.30–11.00 STANKA

Predsjedava: Stipe Kutleša
11.00–11.30 Erna Banić-Pajnić: Spoznavanje kao nagađanje
11.30–12.00 Zvonimir Čuljak: Epistemologija kao normativna znanost

POSLIJEPODNEVNO ZASJEDANJE

Predsjedava: Mihaela Girardi-Karšulin
16.00–16.30 Adalbert Rebić: Kohelet (Propovjednik) – susret židovske i helenističke mudrosti
16.30–17.00 Anto Mišić: Kršćanstvo i/ili filozofija

17.00–17.30 STANKA

Predsjedava: Damir Barbarić
17.30–18.00 Ivan Bekavac-Basić: Benediktinac Gottschalk i hrvatska filozofska arheologija
18.00–18.30 Alojz Ćubelić: Filozofija u prvoj polovici XII. stoljeća

PETAK, 20. prosinca 2002.

JUTARNJE ZASJEDANJE

Predsjedava: Erna Banić-Pajnić
9.00–9.30 Filip Grgić: Nekoliko napomena o Aristotelovim nominalnim definicijama
9.30–10.00 Mihaela Girardi-Karšulin: Petrićevo shvaćanje filodoksije

10.00–10.30 STANKA

Predsjedava: Jure Zovko
10.30–11.00 Slavica Juka: Znanje i vjerovanje u Kantovoj filozofiji
11.00–11.30 Ivan Kordić: Je li šutnja doista najbolji odgovor? Znanje i vjera kod Martina Heideggera

POSLIJEPODNEVNO ZASJEDANJE

Predsjedava: Ljerka Schiffler
16.00–16.30 Josip Oslić: Bajsićeva rasprava o razumijevanju pojma “kršćanske filozofije” kod Edith Stein
16.30–17.00 Estella Petrić-Bajlo: Ljudsko iskustvo i književna fikcija

17.00–17.30 STANKA

Predsjedava: Ivan Kordić
17.30–18.00 Jure Zovko: Vjerovanje i znanje u filozofiji kasnog Wittgensteina
18.00–18.30 Erwin Hufnagel: Schein und Sein der Person. Ein Beitrag zu Schelers Idolenlehre
18.30 Opća rasprava i završna riječ

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Tvrtko Jolić,
Stipe Kutleša, Ljerka Schiffler, Jure Zovko