Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

JURE ZOVKO
Vjerovanje i znanje u filozofiji kasnog Wittgensteina

Izvjesnost vjerovanja ima posebnu vrijednost u Wittgensteinovoj argumentaciji, odnosno u primjeni religioznih jezičnih igara. Kada je riječ o izvjesnosti vjerovanja on je spreman odreći se racionalnih uvida i znanstvenih argumenata u korist religiozni vjerovanja. U pogledu slike svijeta koja nastaje vjerovanjem Wittgenstein smatra prijeko potrebnim religiozno vjerovanje diferencirati od praznovjerja. U praznovjerja Wittgenstein ubraja između ostalog i lažno vjerovanja u uzročnu vezu, odnosno sva pseudoznanstvena objašnjenja. Religiozna vjerovanja uspoređuje s dubokim ”morskim dnom, koje miruje dok valovi bjesne”. Na valovima kontigencija naše svakodnevnice nastaje pitanje koje valja umiriti.

Glauben und Wissen in der Spätphilosophie von L. Wittgenstein

Die Gewißheit des Glaubens hat einen besonderen Stellenwert in Wittgensteins Argumentation bzw. in der Anwendung der religiösen Sprachspiele. Wenn es um Gewißheit des Glaubens geht, ist er bereit, auf die rationalen Einsichten und wissenschafltichen Argumente zugunsten des religiösen Glaubens zu verzichten. Im Hinblick auf das Weltbild des Glaubens hält es Wittgenstein für unabdingbar, den religiösen Glauben von den abergläubischen Ingredienzien zu differenzieren. Unter Aberglauben versteht Wittgenstein u. a. den falschen Glauben an den Kausalnexus, bzw. alle pseudo-wissenschafltiche Erklärungen. Den religiösen Glauben vergleicht er mit dem tiefsten ruhigen “Meeresgrund, der ruhig bleibt, wie hoch auch die Wellen oben gehen”. Auf den Wellen der Kontigenzen unseres Alltags entstehen die Fragen, die zur Ruhe gebracht werden sollen.